Kerkkoor Heibloem

Kerkkoor Heibloem

Het koor werd opgericht in het voorjaar van 1975 met 18 leden die kwamen uit de boerinnenbond. De dirigent was Jacques Joosten die het koor zou leiden tot 1986 voor een salaris van 25 gulden per maand. Op 3 april 1975 was de eerste repetitie en om de onkosten te dekken werd besloten om 2 gulden 50 per maand van de leden te vragen. Als er een rouw of trouwmis gezongen werd, bracht dit 25 gulden op voor de kas.

Hoe het allemaal begon

De “Contributie” werd keurig maandelijks geïnd door de penningmeester Mevr. Coenen en netjes in een lijstje aangekruist. Om de veertien dagen was er repetitie boven de school. Als er een lid ziek was, werd er een bezoek gebracht met een kleine attentie. Recepties van verenigingen uit eigen dorp werden bezocht met een envelop met 10 gulden en er werd besloten om huwelijks en begrafenismissen voor eigen leden gratis te zingen.

Eind van het jaar was er al een batig saldo van 229 gulden en dus werd besloten om de contributie op 1 gulden te zetten.

In mei 1975 werd de 1e trouwmis gezongen voor Thieu Scheepers.

Op 29 april 1976 werd er voor het eerst buiten de kerk opgetreden op de Heibloemse avond met een daverend succes.

Het kerkoor van nu

Op deze manier is het kerkkoor begonnen en nog steeds is er een kerkkoor maar dan in een afgeslankte vorm. De 2 heren die nog over zijn van het herenkoor zijn bij het dameskoor gekomen en zo zijn we 1 kerkkoor met op dit moment 6 leden en een zeer enthousiaste dirigente.

De H. Missen worden niet meer wekelijks opgeluisterd maar maandelijks en bij feestdagen. De repetities zijn op maandagochtend in de Klokkestoel. We zouden heel graag nog wat enthousiaste dames of heren erbij willen hebben. Het repertoire is zeer gevarieerd en de liedjes worden soms door onze dirigente begeleid met gitaar of keyboard.

Bent u enthousiast geworden en lijkt het u wel wat, of wil u wat meer informatie, neem dan contact op met een van de leden van het kerkkoor.

Deze website is een initiatief van Dorpscoöperatie HELD. Alles wat het dorp te bieden heeft komt samen op deze website. Laat je verrassen, uitdagen en inspireren door alles wat Heibloem te bieden heeft.

Berichtje via de mail:

Heeft u een vraag of opmerking?
Stuur een email naar:
webmaster@heibloem.nu
Copyright © Heibloem.nu 2024
Met ♥ gemaakt door Loeihard!
cross