Dorpscoöperatie HELD

De Dorpscoöperatie HELD

De Dorpscoöperatie HELD is ontstaan vanuit een werkgroep die zich inzette voor een toekomstbestendige multifunctionele accommodatie (MFA). Dit is uitgegroeid tot een dorpscoöperatie die zich hard maakt voor de leefbaarheid van de gehele parochie Heibloem.
Naarmate de dorpscoöperatie zich inzette voor de leefbaarheid, hoe meer ze de gemeenschapsraad tegenkwamen. Beide partijen willen het beste voor Heibloem. Vandaaruit is de vraag ontstaan of er een fusie mogelijk is. Met twee entiteiten heb je ook twee besturen nodig en door de schaarste op de vrijwilligersmarkt is besloten om de twee entiteiten onder één vlag verder te laten varen, namelijk die van HELD: Heibloem, Energiek, Leefbaar en Duurzaam.
Leefbaarheid is een verzamelnaam voor alle aspecten die nodig zijn om een woongebied aantrekkelijk te maken. Oftewel de kwaliteit van de relatie tussen de mensen in Heibloem en de omgeving waarin we leven.
Aspecten van leefbaarheid
De dorpscoöperatie omschrijft de leefbaarheid van Heibloem als een grote stevige gezonde boom, waarin de takken de aspecten van leefbaarheid representeren. Wanneer de focus op één enkele tak ligt, gaat alleen deze ene tak groeien en blijven de andere takken achter in zijn ontwikkeling. Resultaat is dat de boom uit balans raakt. HELD heeft als uitgangspunt een gezonde boom te creëren en te behouden en dus alle aspecten meeneemt in de leefbaarheidsprojecten die uitgevoerd worden.

Contactgegevens

Email: held@heibloem.nu
KvK: 76408248
BTWnr: 860614633B01
Rekeningnummer:
BIC: RABONL2U
IBAN: NL11 RABO 0375 2104 07

Email en social media:

Missie van HELD

Om uit te kunnen leggen wat het bestaansrecht van de dorpscoöperatie HELD is (de missie) bekijken we eerst het begrip ‘coöperatie’. Een coöperatie is een ’contractuele en autonome vereniging van mensen, die op vrijwillige basis is ontstaan om tegemoet te komen aan gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en verlangens door middel van een gezamenlijke en democratisch gecontroleerde organisatie’ (Novkovic, 2008). Kortom, het bestuur en de leden van HELD zetten zich in voor de economische, sociale en culturele behoeften van de parochie Heibloem. Het doel van HELD is:

 • De belangen behartigen van de inwoners van Heibloem en het welzijn van het dorp stimuleren.
 • Alle aspecten van leefbaarheid op peil houden.
 • De kennis en krachten van alle inwoners bundelen om de relaties binnen Heibloem sterker, meer waardevol en effectiever te maken.
 • Het zogeheten sociaal kapitaal.

Visie van HELD

Wat wil HELD in de toekomst bereiken, wat is ons lange termijn perspectief? HELD wilt de solidariteit en leefbaarheid onder de inwoners van Heibloem bevorderen. Door de veranderingen in het maatschappelijk landschap (terugtredende overheid, vergrijzing, verenigingen waarvan het aantal leden afneemt, teruglopend aantal parochianen in de kerk, klimaatopwarming, onderwijs op maat etc), dreigt de verbinding tussen inwoners van Heibloem te versnipperen. HELD wil vooral hier een verbindende, ondersteunende en adviserende rol in spelen door kennis, contacten en ervaring over te brengen. HELD wil een brug slaan tussen alle partijen en daarmee zoveel mogelijk tot een samenwerking komen om de solidariteit en leefbaarheid gezond te houden.

Korte termijn visie: bestuur HELD voert de initiatieven zelf uit.
Lange termijn visie: bestuur HELD put uit de kennis en kunde van zijn
leden om bepaalde kwaliteiten toe te kunnen voegen aan initiatieven / projectgroepen.

Strategie van HELD

Hoe denkt HELD de missie en visie uit te kunnen dragen richting Heibloem?
 • Door het versterken van bestaande netwerken, werven van nieuwe leden bestaande uit burgers, verenigingen, stichtingen, overheid, en commerciële bedrijven.
 • Samenwerken met de overheid door constructief mee te denken en mee te werken met de overheid en een stem uitbrengen namens de leden van HELD.
 • Deelname bij projecten die bijdragen aan de aspecten van leefbaarheid voor Heibloem.
 • Draagvlak creëren vanuit de gemeenschap voor de projecten die uitgevoerd worden.

Lidmaatschap

Lid worden van de dorpscoöperatie HELD dient schriftelijk te gebeuren middels een mail naar held@heibloem.nu. Vermeld daarin uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Op één e-mailadres kunnen meerdere leden geregistreerd staan. Hoe meer leden hoe beter! Hoe meer leden we hebben, hoe meer mensen we in een vroeg stadium kunnen betrekken bij veranderingen, hoe meer meningen we kunnen verzamelen en hoe beter uiteindelijk de ondersteuning is voor onze projecten en plannen. Uiteindelijk staan we als dorpscoöperatie dan sterker in onze schoenen want dan is er draagvlak. Daarmee versterken we de onderhandelingspositie met betrokken partijen.
Wij als HELD willen rekening houden met de belangen en motivatie van het dorp. Het dorp bepaalt uiteindelijk wat leefbaarheid betekent voor Heibloem. Wij vragen u mee te denken in oplossingen en zelfs deel te nemen aan projecten indien die wens er is.
Lidmaatschap is gratis!

“De enige verplichting die je hebt, is je betrokken voelen!”

Het bestuur zorgt ervoor dat er minimaal één algemene leden vergadering (ALV) per jaar gehouden wordt. Leden kunnen deelnemen aan deze vergadering en hun stem inbrengen over de bedrijfsvoering van de dorpscoöperatie.

Bestuur

Yvet Verhoeven
Voorzitter
held@heibloem.nu
Nancy Schroën
Penningmeester
held@heibloem.nu
Hennie Korten
Bestuurslid
held@heibloem.nu
Bart Pieterson
Bestuurslid
held@heibloem.nu
Cindy Jeucken
Bestuurslid
held@heibloem.nu
Petra Janssen
Bestuurslid
held@heibloem.nu
John den Bekker
Bestuurslid
held@heibloem.nu

Werkgroepen

Vanuit de verschillende projecten die lopen binnen HELD worden werkgroepjes opgezet. Leden zijn niet verplicht aan de werkgroepen deel te nemen, maar de dorpscoöperatie moedigt het wel aan. Wij zijn overtuigd van de kennis en kunde die leeft onder de Heibloemers en wij denken dat met zoveel mogelijk input vanuit alle hoeken we samen sterk staan.
Leden van werkgroepen kunnen leden van de dorpscoöperatie en derden zijn. Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af over de werkgroepen; welke werkgroepen zijn er, wat is hun doel en de stand van zaken.

Bestaande werkgroepen

 • Woningbouw
 • Website
 • Burgerbus
 • Nieuwe toekomstbestendige ontmoetingsplek
Deze website is een initiatief van Dorpscoöperatie HELD. Alles wat het dorp te bieden heeft komt samen op deze website. Laat je verrassen, uitdagen en inspireren door alles wat Heibloem te bieden heeft.

Berichtje via de mail:

Heeft u een vraag of opmerking?
Stuur een email naar:
webmaster@heibloem.nu
Copyright © Heibloem.nu 2024
Met ♥ gemaakt door Loeihard!
cross